Informační linky


Pro Vaše soutěže , marketingové akce a podobně je firma schopna provozovat informační linky formou Zelených linek , popř. formou linek se speciálním předčíslím .