Statistické analýzy


Firma provádí statistické vyhodnocení dat a to dodaných jak na elektronických nosičích , tak v papírové formě ( odpovědní a anketní lístky a pod . ).

Vyhodnocení probíhá podle požadavku klienta ( po konzultaci ) a výsledky jsou prezentovány v požadované formě ( elektronicky , papírová zpráva , osobní prezentace ).

K vyhodnocení se používá statistických metod , určených pro tu kterou oblast . Jedná se hlavně o :